Hizmet Birleştirme Dilekcesi

 

Hizmet birleştirme işlemleri için nereye müracaat edilmesi gerekir

* 4/a(SSK) veya 4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine,


* 4/c (Emekli Sandığı) sigortalıları ise çalıştıkları kurumlara veya Sigorta Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına müracaat edebilirler.

 


T.C

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

.............................................. SİGORTA/SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜNE

..............................................


......................... sigorta sicil numarası ile bölgeniz dahilinde çalışmaktayım. Aşağıda belirtilen sosyal güvenlik kurumlarına ve değişik illerde Kurumunuza tabi olarak geçen hizmet sürelerimin toplanmasını arz ederim. ...../..../200.Ad ve Soyadı

İmzası

Ek: Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

 Hizmet Birleştirme