EMEKLİLİK

Ne Zaman Emekli OlabilirimEmeklilik Hesaplama ve Diğer Sorularınız İçin Sgk Uzmanımızı Arayabilirsiniz  0888 233 0 233

Türkiye Şartlarında Ne zaman ve nasıl emekli olacağınızı  ,emeklilik için ne kadar prim yatması gerektiğini  aşağıdaki tablolar yardımı ile  anlatmaya çalıştık.  Aşağıda  SSK’dan ne zaman emekli olacağınızı  anlatan tablolarda  normal emeklilik ve yaştan emeklilik konuları anlatılmaktadır.

SSK’DAN EMEKLİ OLACAK ERKEKLER İÇİN NORMAL EMEKLİLİK ŞARTLARI

ERKEKLERİN 1. Şart 2. Şart 3. Şart
İşe Başlama Tarihi Tamamlaması gereken sigortalılık süresi Tamamlaması gereken yaş Tamamlaması gereken prim ödeme süresi
08.09.1976 ve daha öncesi 25 Yok 5000
09.09.1976-23.05.1979 arasında ise 25 44 5000
24.05.1979-23.11.1980 arasında ise 25 45 5000
24.11.1980-23.05.1982 arasında ise 25 46 5075
24.05.1982-23.11.1983 arasında ise 25 47 5150
24.11.1983-23.05.1985 arasında ise 25 48 5225
24.05.1985-23.11.1986 arasında ise 25 49 5300
24.11.1986-23.05.1988 arasında ise 25 50 5375
24.05.1988-23.11.1989 arasında ise 25 51 5450
24.11.1989-23.05.1991 arasında ise 25 52 5525
24.05.1991-23.11.1992 arasında ise 25 53 5600
24.11.1992-23.05.1994 arasında ise 25 54 5675
24.05.1994-23.11.1995 arasında ise 25 55 5750
24.11.1995-23.05.1997 arasında ise 25 56 5825
24.05.1997-23.11.1998 arasında ise 25 57 5900
24.11.1998-08.09.1999 arasında ise 25 58 5975
09.09.1999-30.04.2008 arasında ise

www.emeklilikhesaplamalari.com

 

60 7000

 

İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrasında işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4/A bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için, 7200 gün sayısının doldurulduğu tarihe göre de aşağıdaki yaş şartları belirlenir.

Buna göre;

01.05.2008 GÜNÜNDEN SONRA İŞE GİRENLERİN NORMAL EMEKLİLİK ŞARTLARI;

1-7200 günü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlayan erkekler 60,

2- 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan erkek için 61,

3- 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan erkek için 62,

4- 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan erkek için 63,

5- 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan erkek için 64,

6- 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan erkek için 65,

7- 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihinden sonra 7200 günü tamamlayan erkek için 65,

Yaşında emekli olacaklar.

ERKEKLERİN SSK’DAN YAŞLILIK ŞARTLARIYLA EMEKLİLİĞİ

Bazı çalışanların prim ödeme gün sayıları 5000’lere ulaşamaz işte onlar için de daha az prim ödeme gün sayısı ile ilerlemiş yaşlarında emekli edilmeleri de mümkündür.

ERKEKLERİN SSK’DAN 3600 GÜN İLE YAŞLILIKTAN EMEKLİLİK ŞARTLARI (08.09.1999 ÖNCESİ İŞE GİRENLER)

08.09.1976 (dahil) dan önce işe başlamış olan erkekler 3600 gün sayısını tamamlamak şartıyla eskinden olduğu gibi 55 yaşında emekli olacaklardır.

Bunlardan (yani 08.09.1976 günü ve öncesinde işe girişi olanlar) hala prim ödemeye veya çalışmaya devam eden var ise 3600 günü ve 55 yaşını tamamladıkları gün emeklilik talebinde bulunabilirler.

–23.5.2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış, 55 yaşını doldurmuş ve 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunanlara (yani 3 şartı da yerine getirmiş olanlar) istekleri halinde emekli olabilirler.

Yukarıdaki şartları yerinde getiremeyenler ise;

Aşağıdaki ÜÇ şarttan hepsini tamamladıkları tarihe göre 55 yaşından geç emekli olacaklardır ve emekli olacakları yaşlar aşağıdaki gibidir.

I-En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olma,

II-En az 3600 gün prim ödemiş olmak,

III-55 yaşını tamamlamış olmak,

Şartlarını;

1-24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler, 56 yaşında
2-24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler, 57 yaşında
3-24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler, 58 yaşında
4-24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında yerine getirenler, 59 yaşında,
5-24.05.2014 tarihinden sonra yerine getirenler, 60 yaşında,

Emeklilik talebinde bulunabilirler.

ERKEKLERİN SSK’DAN 4500 GÜN İLE YAŞLILIKTAN EMEKLİLİK ŞARTLARI (08.09.1999 İLE 30.04.2008 ARASINDA İŞE GİRENLER)

08.09.1999 günü ile 30.04.2008 günü arasında ilk defa işe giren erkeklerin kısmi emeklilik şartlarıyla yani 4500 gün sayısı ile emekli olabilmeleri için 60 yaşını tamamlamış, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün sayısı ile yaşlılıktan kısmi emekli olacaklardır. Görüldüğü üzere, 08.09.1999 gününden sonra işe girenler için normal emeklilik şartlarında sigortalılık süresi diye bir şart kalmamış iken kısmi emeklilik için 25 yıllık bir sigortalılık süresi şartı da getirilmiştir.

Tekrar edersek, erkeklerin 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4 500 gün prim ödemek şartlarıyla kısmi emekli olabileceklerdir.

Erkeklerin SSK’dan 5400 gün ile yaşlılıktan emeklilik şartları (01.05.2008 gününden sonra işe girmiş ve girecek olanlar)

İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrasında işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4/A bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartının prim gün sayısı şartı 5400 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tesbiti de 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zaman göre belli edilir.

Buna göre;

5400 günü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlayan erkekler 63 yaşında emekli olurlar ama diğerleri için yaş,

1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan erkek için 64,

2) 1/1/2038 gününden sonra 5400 günü tamamlayan erkek için 65,

olarak uygulanır. Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında 5400  prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.

SSK’DAN EMEKLİ OLACAK KADINLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Bugün sizlere eski adıyla SSK yeni adıyla 4/A sigortalısı olan kadınlarımızın hem normal hem de yaşlılıktan emeklilik şartlarını ve kademelendirmeye göre emeklilik yaşlarını vereceğiz.

SSK’DAN EMEKLİ OLACAK KADINLAR İÇİN NORMAL EMEKLİLİK ŞARTLARI:

Eski adıyla SSK yeni adıyla 4/A’lı olarak emekli olacak olanlar aşağıdaki açıklanan durumlara göre belli edilen emeklilik şartları ile emekli edileceklerdir.

KADINLARIN 1. Şart 2. Şart 3. Şart
İşe Başlama Tarihi Tamamlaması gereken sigortalılık süresi Tamamlaması gereken yaş Tamamlaması gereken prim ödeme süresi
01.04.1981 öncesi ise 20 YOK 5000
01.04.1981-08.09.1981 arasında ise 20 38 5000
09.09.1981-23.05.1984  arasında ise 20 40 5000
24.05.1984-23.05.1985  arasında ise 20 41 5000
24.05.1985-23.05.1986 arasında ise 20 42 5075
24.05.1986-23.05.1987 arasında ise 20 43 5150
24.05.1987-23.05.1988 arasında ise 20 44 5225
24.05.1988-23.05.1989 arasında ise 20 45 5300
24.05.1989-23.05.1990 arasında ise 20 46 5375
24.05.1990-23.05.1991 arasında ise 20 47 5450
24.05.1991-23.05.1992 arasında ise 20 48 5525
24.05.1992-23.05.1993 arasında ise 20 49 5600
24.05.1993-23.05.1994 arasında ise 20 50 5675
24.05.1994-23.05.1995 arasında ise 20 51 5750
24.05.1995-23.05.1996 arasında ise 20 52 5825
24.05.1996-23.05.1997 arasında ise 20 53 5900
24.05.1997-23.05.1998 arasında ise 20 54 5975
24.05.1998-23.05.1999 arasında ise 20 55 5975
24.05.1999-08.09.1999 arasında ise 20 56 5975
09.09.1999-30.04.2008 arasında ise 58 7000

Tablo Altı Notlar:

1-İşe başlama tarihinden maksat, SSK, Bağ-Kur, T.C. Emekli Sandığı veya özel banka/borsa sandıklarının iştirakçisi olarak ilk kez sosyal güvenlik sistemine dahil olunduğu tarihtir. Çıraklık ve staj süresi sigortalılık başlangıcı değildir.

2-Yukarıdaki üç şartın tamamının gerçekleşmesinden sonra talep ile emekli olunabilir.

3-Hangi Kurumdan emekli olunacağının tesbiti; son yedi yıllık prim/kesenek ödeme süresi (boş geçen süreler sayılmaz) içinde en çok hangi Kuruma prim/kesenek ödenmiş o Kurumdan ve o Kurum mevzuatına göre belli edilir.

****01.05.2008 günü ve sonrasın işe giren kadınların NORMAL emeklilik şartları;

İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrasında işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak bayanların 4/A bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için prim gün sayısı şartı 7000 gün değil 7200 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tesbiti de 7200 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zaman göre belli edilir.

Buna göre;

1) 7200 günü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlayan bayanlar 58,

2) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayanlar için 59,

3) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayanlar için 60,

4) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayanlar için 61,

5) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayanlar için 62,

5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayanlar için 63,

6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihinden sonra 7200 günü tamamlayanlar için 64,

7) 1/1/2048 tarihinden sonra 7200 günü tamamlayan kadınlar için ise 65,

yaşında emekli olurlar.

KADINLARIN SSK’DAN YAŞLILIK ŞARTLARIYLA EMEKLİLİĞİ

Bazı çalışanların prim ödeme gün sayıları 5000’lere ulaşamaz işte onlar için de daha az prim ödeme gün sayısı ile ilerlemiş yaşlarında emekli edilmeleri de mümkündür.

KADINLARIN SSK’DAN 3600 GÜN İLE YAŞLILIKTAN EMEKLİLİK ŞARTLARI (08.09.1999 ÖNCESİ İŞE GİRENLER)

08.09.1999 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4447 Sayılı Kanun ile eklenen 506 Sayılı Kanun’un Geçici 81. Maddesinin (A) bendine göre;

08.09.1981 (dahil) den önce işe başlamış olan KADINLAR 3600 gün sayısını tamamlamak şartıyla eskinden olduğu gibi 50 yaşında emekli olacaklardır.

4759 Sayılı Kanuna göre ise;

23.5.2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış, 50 yaşını doldurmuş ve 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunanlara (yani 3 şartı da yerine getirmiş olanlar) istekleri halinde emekli olabilirler.

Yukarıdaki şartları yerinde getiremeyenler ise;

Aşağıdaki ÜÇ şarttan hepsini tamamladıkları tarihe göre 50 yaşından geç emekli olacaklardır ve emekli olacakları yaşlar aşağıdaki gibidir.

3-Aşağıdaki ÜÇ şartın tamamını,

I-En az 15 yıllık sigortalılık süresi (işe başlama tarihinden emekliliğe kadar geçen süre)

II-En az 3600 gün malüllük-yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemiş olmak,)

III-50 yaşını tamamlamış olmak,

Şartlarını;

1-24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler, 52 yaşında
2-24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler, 54 yaşında
3-24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler, 56 yaşında
4-24.05.2011 tarihinden sonra yerine getirenler, 58 yaşında,

Emeklilik talebinde bulunabilirler.

Not: Bu hesaplamayı yaparken 15 yıllık sigortalılık süresi, 3600 gün sayısı ve 50 yaş şartlarından en son hangisi tamamlanıyorsa, o tarih esas alınacaktır.

KADINLARIN SSK’DAN 4500 GÜN İLE YAŞLILIKTAN EMEKLİLİK ŞARTLARI (09.09.1999 İLE 30.04.2008 ARASINDAN İŞE GİRENLER)

09.09.1999 günü ile 30.04.2008 günü arasında işe giren bayanların kısmi emeklilik şartlarıyla yani 4500 gün sayısı ile emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlamış, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün sayısı ile yaşlılıktan kısmi emekli olacaklardır. Görüldüğü üzere, 08.09.1999 gününden sonra işe girenler için normal emeklilik şartlarında sigortalılık süresi diye bir şart kalmamış iken kısmi emeklilik için 25 yıllık bir sigortalılık süresi şartı da getirilmiştir.

KADINLARIN SSK’DAN 5400 GÜN İLE YAŞLILIKTAN EMEKLİLİK ŞARTLARI (01.05.2008 GÜNÜ VE SONRASINDA İŞE GİRENLER)

İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrasında işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak bayanların 4/A bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartının prim gün sayısı şartı 5400 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tesbiti de 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zaman göre belli edilir.

Buna göre;

5400 günü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlayan bayanlar 61 yaşında emekli olurlar ama diğerleri için yaş,

1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan kadınlar için 62,

2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan kadınlar için 63,

3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan kadınlar için 64,

4) 1/1/2042 tarihinden itibaren ise kadın için 65,

olarak uygulanır. Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında 5400  prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.

Yorum Yaz

single page